YDS İçerik Kalitesi

YDS İçerik Kalitesi


  • Sistemimizdeki sorular ÖSYM sınavlarda kullandığı orijinal sorulardan oluşmaktadır. Soruların çözümü bu sınavlara dayanmaktadır
  • Ayrıca oluşturulan sınavla ilgili kelime listeleri bu sorularda geçen kelimelerden oluşmaktadır.
  • Sistemdeki tüm çalışmalar ÖSYM oluşturduğu sınav mantığına uygun olarak konusunda uzman eğitimcilerimiz tarafından hazırlanmıştır.
  • Gereksiz ve seviyesiz içeriklerin sisteme dahil edilmediğinden kullanıcıların hedeflediği skora orijinal içerikle hazırlanması başarıyı maksimize etmektedir.